Đơn vị thành viên

Đơn vị thành viên

1. XÍ NGHIỆP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Khai thác tuyển rửa quặng titan

Sản xuất chế biến cát thạch anh trên mỏ được cấp, cung cấp thị trường trong nước và xuất khẩu

Sản xuất các loại rau củ quả sạch

Địa chỉ: Xã Vĩnh Tú - Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

2. XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN SỐ I

Chế biến tuyển tinh các loại khoáng sản từ quặng titan

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá - Thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

3. XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN SỐ II

Chế biến tuyển tinh các loại khoáng sản từ quặng titan  

Địa chỉ: TP Đông Hà – Quảng Trị

 

4. XÍ NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ SCC

Khai thác, chế biến đá xây dựng và đá phụ gia xi măng

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hòa – Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

5. NHÀ MÁY NGHIỀN ZIRCON (QKZ)

Tuyển nâng cao quặng titan và sản xuất bột nghiền zircon, cung cấp thị trường trong nước và xuất khẩu

Địa chỉ: KCN Quán Ngang – Gio Linh, Quảng Trị

 

6. NHÀ MÁY ILMENITE HOÀN NGUYÊN (QKI)

Sản xuất bột ilmenite Hoàn nguyên. Là nhà máy sản xuất ilmenite Hoàn nguyên hàng đầu Việt Nam, cung cấp thị trường trong nước và xuất khẩu

Địa chỉ: KCN Quán Ngang – Gio Linh, Quảng Trị

 

7. TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Cung cấp dịch vụ Huấn luyện kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động cho cả 4 nhóm đối tượng từ nhóm I đến nhóm IV. Là trung tâm Huấn luyện kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động hàng đầu của tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ: KCN Quán Ngang – Gio Linh, Quảng Trị

Loading the player ...