Giải thưởng

FAST500 – 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2013, hạng 22

FAST500 – 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2012, hạng 140

FAST500 – 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2011, hạng 190

Huân chương lao động hạng ba

Giải thưởng nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới

Giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ

Loading the player ...