Rutile

Rutile

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Thành phần

TiO2

85-93 % min

tuỳ loại

 Fe2O3

 1 % max

 ZrO2

 1 % max

S

 0.02 % max

P

 0.02 % max

Cỡ hạt

< 0,063

1 % max

0,063 - 0,10

27 – 33 %

0,10 - 0,16

55 – 61 %

0,16 - 0,20

9 – 15 %

> 0,20

1 % max

 

Ứng dụng

Rutile được sử dụng làm vật liệu thuốc bọc que hàn điện.

 

Loading the player ...